top of page
Net geboren baby

Onze certificeringen & erkenningen

sbb-beeldmerk.png
logo-l.png

SBB erkend leerbedrijf

Hanna Kraambureau is een erkend leerbedrijf bij de SBB.

Geregistreerd onder nummer: 100709064 

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Daarvoor staat Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

KCKZ geregistreerde kraamverzorgsters 

Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, is inzicht nodig op het gebied van scholing. Dit inzicht verschaft het Kenniscentrum Kraamzorg d.m.v. de eisen die aan registratie en herregistratie worden gesteld, evenals aan de accreditatie van (opleidings)instellingen en door het opstellen van het Beroepscompetentieprofiel en de daaruit voortvloeiende herziening in 2017 van het Kwalificatiedossier.
Met het Visiedocument “Kraamzorg verzekerd van een goede toekomst” (Deen, 2015) over de rol en positionering van de kraamverzorgende in de geboortezorgketen heeft het Kenniscentrum Kraamzorg een duidelijk statement afgegeven voor wat betreft de ontwikkeling van het deskundigheidsniveau van de kraamverzorgenden in de komende jaren.

bottom of page